Ås kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ås kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

53/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

57 / 119

1.1 Tid

69 / 119

1.2 Kostnad

106 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

64 / 119

1.4 Digitalisering

39 / 119

2 Boligbygging

50 / 119

2.1 Boligproduksjon

25 / 119

2.2 Boligkjøp

92 / 119