Ås kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ås kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

81/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

104 / 119

1.1 Tid

34 / 119

1.2 Kostnad

105 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

116 / 119

1.4 Digitalisering

12 / 119

2 Boligbygging

26 / 119

2.1 Boligproduksjon

1 / 119

2.2 Boligkjøp

115 / 119