Molde kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Molde kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

41/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

31 / 119

1.1 Tid

51 / 119

1.2 Kostnad

19 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

54 / 119

1.4 Digitalisering

65 / 119

2 Boligbygging

71 / 119

2.1 Boligproduksjon

29 / 119

2.2 Boligkjøp

92 / 119