Molde kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Molde kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

99/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

109 / 119

1.1 Tid

71 / 119

1.2 Kostnad

43 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

107 / 119

1.4 Digitalisering

90 / 119

2 Boligbygging

69 / 119

2.1 Boligproduksjon

54 / 119

2.2 Boligkjøp

82 / 119