Molde kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Molde kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

92/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

48 / 119

1.1 Tid

67 / 119

1.2 Kostnad

71 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

50 / 119

1.4 Digitalisering

54 / 119

2 Boligbygging

117 / 119

2.1 Boligproduksjon

106 / 119

2.2 Boligkjøp

101 / 119