Ørland kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ørland kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

106/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

111 / 119

1.1 Tid

106 / 119

1.2 Kostnad

117 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

38 / 119

1.4 Digitalisering

88 / 119

2 Boligbygging

39 / 119

2.1 Boligproduksjon

28 / 119

2.2 Boligkjøp

65 / 119