Ørland kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ørland kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

113/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

108 / 119

1.1 Tid

30 / 119

1.2 Kostnad

112 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

113 / 119

1.4 Digitalisering

60 / 119

2 Boligbygging

109 / 119

2.1 Boligproduksjon

112 / 119

2.2 Boligkjøp

71 / 119