Ørland kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ørland kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

113/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

96 / 119

1.1 Tid

102 / 119

1.2 Kostnad

40 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

69 / 119

1.4 Digitalisering

81 / 119

2 Boligbygging

117 / 119

2.1 Boligproduksjon

119 / 119

2.2 Boligkjøp

72 / 119