Hammerfest kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Hammerfest kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

84/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

67 / 119

1.1 Tid

21 / 119

1.2 Kostnad

107 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

39 / 119

1.4 Digitalisering

91 / 119

2 Boligbygging

96 / 119

2.1 Boligproduksjon

119 / 119

2.2 Boligkjøp

27 / 119