Hammerfest kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Hammerfest kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

82/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

75 / 119

1.1 Tid

23 / 119

1.2 Kostnad

58 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

118 / 119

1.4 Digitalisering

23 / 119

2 Boligbygging

99 / 119

2.1 Boligproduksjon

99 / 119

2.2 Boligkjøp

77 / 119