Hammerfest kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Hammerfest kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

106/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

87 / 119

1.1 Tid

85 / 119

1.2 Kostnad

107 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

47 / 119

1.4 Digitalisering

27 / 119

2 Boligbygging

114 / 119

2.1 Boligproduksjon

115 / 119

2.2 Boligkjøp

63 / 119