Færder kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Færder kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

98/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

70 / 119

1.1 Tid

72 / 119

1.2 Kostnad

114 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

13 / 119

1.4 Digitalisering

36 / 119

2 Boligbygging

108 / 119

2.1 Boligproduksjon

70 / 119

2.2 Boligkjøp

108 / 119