Færder kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Færder kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

88/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

61 / 119

1.1 Tid

56 / 119

1.2 Kostnad

95 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

20 / 119

1.4 Digitalisering

20 / 119

2 Boligbygging

104 / 119

2.1 Boligproduksjon

65 / 119

2.2 Boligkjøp

106 / 119