Bergen kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Bergen kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

22/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

37 / 119

1.1 Tid

58 / 119

1.2 Kostnad

83 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

80 / 119

1.4 Digitalisering

7 / 119

2 Boligbygging

19 / 119

2.1 Boligproduksjon

42 / 119

2.2 Boligkjøp

26 / 119