Bergen kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Bergen kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

55/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

76 / 119

1.1 Tid

94 / 119

1.2 Kostnad

62 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

105 / 119

1.4 Digitalisering

11 / 119

2 Boligbygging

28 / 119

2.1 Boligproduksjon

66 / 119

2.2 Boligkjøp

20 / 119