Bergen kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Bergen kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

41/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

34 / 119

1.1 Tid

53 / 119

1.2 Kostnad

87 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

83 / 119

1.4 Digitalisering

7 / 119

2 Boligbygging

58 / 119

2.1 Boligproduksjon

87 / 119

2.2 Boligkjøp

30 / 119