Tysvær kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Tysvær kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

31/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

52 / 119

1.1 Tid

57 / 119

1.2 Kostnad

27 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

53 / 119

1.4 Digitalisering

78 / 119

2 Boligbygging

18 / 119

2.1 Boligproduksjon

76 / 119

2.2 Boligkjøp

2 / 119