Fredrikstad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Fredrikstad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

71/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

88 / 119

1.1 Tid

100 / 119

1.2 Kostnad

60 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

85 / 119

1.4 Digitalisering

55 / 119

2 Boligbygging

58 / 119

2.1 Boligproduksjon

39 / 119

2.2 Boligkjøp

62 / 119