Fredrikstad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Fredrikstad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

69/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

89 / 119

1.1 Tid

87 / 119

1.2 Kostnad

92 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

74 / 119

1.4 Digitalisering

78 / 119

2 Boligbygging

38 / 119

2.1 Boligproduksjon

28 / 119

2.2 Boligkjøp

51 / 119