Fredrikstad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Fredrikstad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

41/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

43 / 119

1.1 Tid

83 / 119

1.2 Kostnad

78 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

25 / 119

1.4 Digitalisering

52 / 119

2 Boligbygging

44 / 119

2.1 Boligproduksjon

40 / 119

2.2 Boligkjøp

55 / 119