Trondheim kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Trondheim kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

58/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

75 / 119

1.1 Tid

91 / 119

1.2 Kostnad

8 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

114 / 119

1.4 Digitalisering

71 / 119

2 Boligbygging

52 / 119

2.1 Boligproduksjon

54 / 119

2.2 Boligkjøp

41 / 119