Trondheim kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Trondheim kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

49/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

64 / 119

1.1 Tid

78 / 119

1.2 Kostnad

5 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

108 / 119

1.4 Digitalisering

82 / 119

2 Boligbygging

39 / 119

2.1 Boligproduksjon

59 / 119

2.2 Boligkjøp

31 / 119