Trondheim kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Trondheim kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

37/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

53 / 119

1.1 Tid

84 / 119

1.2 Kostnad

34 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

89 / 119

1.4 Digitalisering

45 / 119

2 Boligbygging

22 / 119

2.1 Boligproduksjon

29 / 119

2.2 Boligkjøp

38 / 119