Time kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Time kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

83/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

80 / 119

1.1 Tid

25 / 119

1.2 Kostnad

112 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

77 / 119

1.4 Digitalisering

25 / 119

2 Boligbygging

81 / 119

2.1 Boligproduksjon

109 / 119

2.2 Boligkjøp

33 / 119