Time kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Time kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

22/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

20 / 119

1.1 Tid

5 / 119

1.2 Kostnad

103 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

23 / 119

1.4 Digitalisering

38 / 119

2 Boligbygging

41 / 119

2.1 Boligproduksjon

50 / 119

2.2 Boligkjøp

39 / 119