Time kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Time kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

13/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

22 / 119

1.1 Tid

7 / 119

1.2 Kostnad

101 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

32 / 119

1.4 Digitalisering

29 / 119

2 Boligbygging

28 / 119

2.1 Boligproduksjon

70 / 119

2.2 Boligkjøp

15 / 119