Ringsaker kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ringsaker kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

18/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

15 / 119

1.1 Tid

23 / 119

1.2 Kostnad

86 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

44 / 119

1.4 Digitalisering

1 / 119

2 Boligbygging

37 / 119

2.1 Boligproduksjon

44 / 119

2.2 Boligkjøp

42 / 119