Ringsaker kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ringsaker kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

6/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

9 / 119

1.1 Tid

58 / 119

1.2 Kostnad

56 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

3 / 119

1.4 Digitalisering

4 / 119

2 Boligbygging

15 / 119

2.1 Boligproduksjon

18 / 119

2.2 Boligkjøp

32 / 119