Ringsaker kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ringsaker kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

3/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

5 / 119

1.1 Tid

47 / 119

1.2 Kostnad

29 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

3 / 119

1.4 Digitalisering

5 / 119

2 Boligbygging

19 / 119

2.1 Boligproduksjon

30 / 119

2.2 Boligkjøp

36 / 119