Verdal kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Verdal kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

2/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

12 / 119

1.1 Tid

16 / 119

1.2 Kostnad

23 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

29 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

1 / 119

2.1 Boligproduksjon

37 / 119

2.2 Boligkjøp

6 / 119