Verdal kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Verdal kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

12/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

52 / 119

1.1 Tid

46 / 119

1.2 Kostnad

68 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

38 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

3 / 119

2.1 Boligproduksjon

5 / 119

2.2 Boligkjøp

10 / 119