Verdal kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Verdal kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

5/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

28 / 119

1.1 Tid

16 / 119

1.2 Kostnad

83 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

39 / 119

1.4 Digitalisering

81 / 119

2 Boligbygging

1 / 119

2.1 Boligproduksjon

3 / 119

2.2 Boligkjøp

9 / 119