Alver kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Alver kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

91/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

101 / 119

1.1 Tid

113 / 119

1.2 Kostnad

21 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

64 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

53 / 119

2.1 Boligproduksjon

73 / 119

2.2 Boligkjøp

32 / 119