Alver kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Alver kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

9/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

26 / 119

1.1 Tid

27 / 119

1.2 Kostnad

3 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

62 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

8 / 119

2.1 Boligproduksjon

6 / 119

2.2 Boligkjøp

35 / 119