Alver kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Alver kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

92/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

110 / 119

1.1 Tid

114 / 119

1.2 Kostnad

72 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

63 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

28 / 119

2.1 Boligproduksjon

54 / 119

2.2 Boligkjøp

31 / 119