Sola kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Sola kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

47/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

63 / 119

1.1 Tid

43 / 119

1.2 Kostnad

69 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

65 / 119

1.4 Digitalisering

45 / 119

2 Boligbygging

37 / 119

2.1 Boligproduksjon

32 / 119

2.2 Boligkjøp

58 / 119