Sola kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Sola kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

47/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

61 / 119

1.1 Tid

105 / 119

1.2 Kostnad

44 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

65 / 119

1.4 Digitalisering

15 / 119

2 Boligbygging

32 / 119

2.1 Boligproduksjon

26 / 119

2.2 Boligkjøp

57 / 119