Sola kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Sola kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

71/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

71 / 119

1.1 Tid

64 / 119

1.2 Kostnad

86 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

19 / 119

1.4 Digitalisering

61 / 119

2 Boligbygging

65 / 119

2.1 Boligproduksjon

73 / 119

2.2 Boligkjøp

47 / 119