Nes kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Nes kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

79/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

92 / 119

1.1 Tid

112 / 119

1.2 Kostnad

49 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

18 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

65 / 119

2.1 Boligproduksjon

26 / 119

2.2 Boligkjøp

82 / 119