Nes kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Nes kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

96/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

97 / 119

1.1 Tid

99 / 119

1.2 Kostnad

86 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

44 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

81 / 119

2.1 Boligproduksjon

66 / 119

2.2 Boligkjøp

76 / 119