Bodø kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Bodø kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

33/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

18 / 119

1.1 Tid

33 / 119

1.2 Kostnad

12 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

97 / 119

1.4 Digitalisering

34 / 119

2 Boligbygging

73 / 119

2.1 Boligproduksjon

21 / 119

2.2 Boligkjøp

101 / 119