Bodø kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Bodø kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

43/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

44 / 119

1.1 Tid

16 / 119

1.2 Kostnad

53 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

90 / 119

1.4 Digitalisering

19 / 119

2 Boligbygging

54 / 119

2.1 Boligproduksjon

9 / 119

2.2 Boligkjøp

95 / 119