Bodø kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Bodø kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

24/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

12 / 119

1.1 Tid

5 / 119

1.2 Kostnad

15 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

87 / 119

1.4 Digitalisering

22 / 119

2 Boligbygging

80 / 119

2.1 Boligproduksjon

47 / 119

2.2 Boligkjøp

92 / 119