Malvik kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Malvik kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

76/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

59 / 119

1.1 Tid

55 / 119

1.2 Kostnad

81 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

23 / 119

1.4 Digitalisering

89 / 119

2 Boligbygging

92 / 119

2.1 Boligproduksjon

64 / 119

2.2 Boligkjøp

83 / 119