Malvik kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Malvik kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

110/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

100 / 119

1.1 Tid

79 / 119

1.2 Kostnad

83 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

47 / 119

1.4 Digitalisering

88 / 119

2 Boligbygging

91 / 119

2.1 Boligproduksjon

38 / 119

2.2 Boligkjøp

101 / 119