Malvik kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Malvik kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

97/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

84 / 119

1.1 Tid

50 / 119

1.2 Kostnad

53 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

110 / 119

1.4 Digitalisering

64 / 119

2 Boligbygging

97 / 119

2.1 Boligproduksjon

60 / 119

2.2 Boligkjøp

107 / 119