Alta kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Alta kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

53/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

72 / 119

1.1 Tid

31 / 119

1.2 Kostnad

31 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

98 / 119

1.4 Digitalisering

76 / 119

2 Boligbygging

42 / 119

2.1 Boligproduksjon

30 / 119

2.2 Boligkjøp

66 / 119