Alta kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Alta kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

92/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

94 / 119

1.1 Tid

22 / 119

1.2 Kostnad

92 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

103 / 119

1.4 Digitalisering

68 / 119

2 Boligbygging

75 / 119

2.1 Boligproduksjon

74 / 119

2.2 Boligkjøp

72 / 119