Alta kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Alta kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

79/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

112 / 119

1.1 Tid

109 / 119

1.2 Kostnad

28 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

106 / 119

1.4 Digitalisering

92 / 119

2 Boligbygging

10 / 119

2.1 Boligproduksjon

4 / 119

2.2 Boligkjøp

52 / 119