Bamble kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Bamble kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

10/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

50 / 119

1.1 Tid

84 / 119

1.2 Kostnad

3 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

73 / 119

1.4 Digitalisering

86 / 119

2 Boligbygging

2 / 119

2.1 Boligproduksjon

5 / 119

2.2 Boligkjøp

8 / 119